Κυβερνοεπίθεση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ζητούν λύτρα για να μην διαρρεύσουν δεδομένα