Κλείνει το Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου από 18-9-2023 λόγω έναρξης εργασιών