"Το κλειδί της λύσης είναι η άμεση εξέταση των αιτημάτων ασύλου"