Κίνητρα σε γιατρούς & οδοντιάτρους για εργασία σε εγκαταστάσεις φιλοξενίας & ταυτοποίησης προσφύγων