Καθαρισμός του οθωμανικού αμμοσυλλέκτη στην είσοδο της Απλωταριάς (Φώτο)