Κατάθεση δικαιολογητικών για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες