Κατάθεση Αναφοράς προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος για αδειοδότηση κτηνοτροφικών μονάδων στη Χίο