Κατά πλειοψηφία διαμαρτυρία για τη μη κατάθεση του φακέλου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο