Καμία πολιτιστική ή χορευτική εκδήλωση μέχρι τέλος του χρόνου στο Λιθί