«Ημέρα της γυναίκας με αναπηρία, της μητέρας παιδιού με αναπηρία, της γυναίκας πρόσφυγα με αναπηρία»