Ημέρα μνήμης Χίων αοιδίμων Οικουμενικών Πατριαρχών Ιωακείμ Β' και Ιωακείμ Δ'