Ημέρα μνήμης για τους απολεσθέντες ναυτικούς Ε.Ν. Πολεμικής Περιόδου 1939-1945