«Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν προς ενέργεια, για τους δυο βουλευτές του Νομού μας»