Η Συντονιστική καλεί τον Δήμαρχο "να αναλογιστεί τις ευθύνες του απέναντι στον τόπο του"