"Η πολιτική «αποτροπής» και οι κυβερνητικοί λαγοί"