Η περίθαλψη της λαϊκής οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους!