Χίου Μάρκος σε πυροσβέστες: «Σας ευγνωμονώ και σας συγχαίρω»