Χιώτικες επιτυχίες στο Κύπελλο Δρόμου σε Ανώμαλο έδαφος στα Τρίκαλα