Χαμόγελα και διακρίσεις στην 4η Συνάντηση Νέων Β. Αιγαίου - Αποτελέσματα