«Γιώργος Καλουτάς: Ελάχιστος φόρος τιμής σε έναν μεγάλο Χιώτη»