«Γιατί πνίγεται η ώριμη μελέτη της επαρχιακής οδού Θολοποτάμι – Αγ. Γεώργιος Συκούσης;»