Για το μόνο που δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας είναι ότι θα τους ξανασυναντήσει