Γενική Συνέλευση των Δασκάλων- ανακοίνωση για υποβάθμιση σχολείων και αξιολόγηση