Γ. Βαρκάρης: Ένας μεγάλος Έλληνας έφυγε και αφήνει πίσω του δυσαναπλήρωτο κενό