Φράση του Κολοκοτρώνη το μήνυμα του Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκου