«Φίλοι του Καρφά»: Συνάντηση για τα προβλήματα της περιοχής