Φιλικός αγώνας ΝΟΧ με την τουρκική ΙΥΙΚ, στη μνήμη του Κώστα Βούλικα