Εξοικονομώ - Αυτονομώ: Το νέο πρόγραμμα και οι δικαιούχοι