Εβδομάδα οργανωμένης περιήγησης στο Πιτυός της Χίου