Επίσκεψη αντιπροσωπείας σε διαδηλωτές τραυματίες από ΔΕΛΤΑ