Επιμένουν για απολύσεις 15.000 υπαλλήλων μέχρι το τέλος του 2012