Επιμένει στην πεζοδρόμηση της Προκυμαίας η Συμμαχία Αξιών