Το Επιμελητήριο Χίου «πυροβολεί» τις κοινωνικές δομές