Επέμβαση της Πυροσβεστικής σε σχολείο λόγω θραύσης θερμομέτρου υδραργύρου