Ενημερωτική συνάντηση παραγωγών και γεωτεχνικών από τον ΕΛΓΑ