Έκθεση με θέμα: "Tο νερό είναι στοιχείο και στοιχειό".