Έκλεψαν μοτοσικλέτα στο Βροντάδο, την αποσυναρμολόγησαν, αλλά εντοπίστηκαν