Έκλεισε ένας κύκλος εφτάχρονης προσφοράς στον πολιτισμό του νησιού μας