Εκδήλωση-Συζήτηση ΣΥΡΙΖΑ Χίου για τα 100 χρόνια ελευθερίας της Χίου