Εκδήλωση Συλλόγου Λιβαδίων Χίου «Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΟΣ»