Εκδήλωση στην Κυδιάντα για τα 70χρόνια από την ίδρυση της Ε.Π.Ο.Ν