Εκδικάστηκαν οι αγωγές 2 πελατών Ασφαλιστικής Εταιρείας κατά της Λαλάς