Εχουμε κανονικοποιήμενο ρατσισμό (και χτυπάει τους από κάτω: ντόπιους και ανέστιους)