«Έχουμε αφεθεί στο έλεος του Θεού από Δήμο και Αστυνομία», καταγγέλλει κάτοικος της Ευρετής