Ε. Βλυσίδου: Στείλτε τα παιδιά σας στην πρόσθετη διδακτική στήριξη (Video)