«Δρόμος Θυσίας Αίπους 2021» το Σάββατο 20 Νοεμβρίου