Δράση Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών για την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας