Το Δημοτικό Συμβούλιο για τον θάνατο του Νικόλαου Κυριακού