ΔΗΜΑΡ: Ερώτηση για τις ελλείψεις στον τομέα Υγείας στις νησιωτικές περιοχές