Διαγωνισμός για εκσκαφή αγροτικών εκτάσεων σε ορεινές περιοχές